TOPFORMATS VOORWAARDEN ACTIE


WIN EEN IPOD SUFFLE!
LIKE DE TOPFORMATS FACEBOOK EN DEEL HET BERICHT (EERSTE 250 LIKES)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd uitgeschreven door Topformats B.V. Door deel te nemen aan de uitgeschreven wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de wedstrijd.

2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd. De aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

5. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

6. De winnaar(s) van de prijs geeft de aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemer geleverde bijdragen ten behoeve van de wedstrijd te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de wedstrijd alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

7. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de wedstrijd.

8. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de algemene en/of specifieke voorwaarden wedstrijd handelen dan wel indien de deelnemers zich anderzijds op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.

9. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Topformats B.V. Herengracht 460, 1017 CA Amsterdam.

Comments are closed.