ALGEMENE VOORWAARDEN CIFRIX


WIN 100 EURO MET CIFRIX!
BEHAAL DE MEESTE PUNTEN VOOR 30 NOVEMBER EN WIN €1000!

EIND DATUM 30 NOVEMBER 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd uitgeschreven door Topformats B.V. De deelnemer gaat bij deelname akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de wedstrijd.

2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers.

3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd. De aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder, of een ander daartoe aangestelde derde. Voor de levering van de prijs kan de aanbieder de deelnemer verzoeken om deze in persoon op te halen.

6. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

7. De winnaar(s) van de prijs geeft de aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemer geleverde bijdragen ten behoeve van de wedstrijd te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de wedstrijd alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

8. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie en/of de wedstrijd.

9. De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de algemene en/of specifieke voorwaarden wedstrijd handelen dan wel dat er vermoedens zijn van frauduleuze handelingen die de wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.

10. Er zijn verschillende methoden ingebouwd in de laatste versie van Cifrix om te waarborgen dat de ingezonden score correct is behaald. Indien aanbieder constateert dat een score niet correct tot stand is gekomen wordt de deelnemer met die score uitgesloten van deelname. Deelnemers dienen vooraf zeker te zijn dat de laatste beschikbare versie van Cifrix wordt gebruikt.

11 De wedstrijd stopt op 30 november. De score met naam van de winnaar wordt gepubliceerd op.

INZENDING

U kunt uw score inzenden door een screenshot te maken van uw beeldscherm door de thuisbutton + de aan/uit knop beide tegelijk in te drukken. Dit screenshot vind u terug in uw fotoalbum en kunt u vergezeld van naam en adres mailen naar actie@topformats.com o.v.v. CIFRIX Actie.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs dient de iPad met daarop de highscore mee genomen te worden.

 

 

Comments are closed.